Allmänna bestämmelser och villkor

Var 21:a beställning vinner - beställningar som görs i onlinebutiken eller i appen under perioden 22/04/2024-28/04/2024 är med i tävlingen.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH VILLKOR

Arrangör av tävlingen

Horze International GmbH | Flemingstr. 22 | 36041 Fulda

Tel: +46 858 097 866 | www.horze.se | E-post: kundservice@horze.se

Aktiebolag med säte i Fulda, AG Fulda, HRB 7995

Verkställande direktörer: Viola Rebmann, Niko Neuhof | Momsregistreringsnummer: DE 288 579 384

Behöriga deltagare: Alla personer som är 18 år eller äldre och som gör ett köp på vår e-handelswebbplats är berättigade att delta i tävlingen. Anställda i Horze Group och deras närmaste familjemedlemmar är uteslutna från deltagande.

Om en deltagare har begränsad rättslig handlingsförmåga krävs samtycke från dennes juridiska ombud.

Arrangören förbehåller sig rätten att utesluta personer från deltagande efter eget gottfinnande om det finns giltiga skäl för detta. Sådana giltiga skäl är till exempel

o Manipulation i samband med tillgång till eller genomförande av tävlingen

o Överträdelser av dessa regler och villkor

o Orättvis handel eller falsk eller vilseledande information i samband med deltagande i tävlingen.

KAMPANJBESKRIVNING OCH TÄVLINGSPERIOD

Under kampanjperioden kan varje 21:a beställning som görs i appen eller onlinebutiken vinna en återbetalning. Det maximala återbetalningsbeloppet är 200 euro. Priserna är inte överförbara, återbetalningsbara eller utbytbara mot kontanter eller andra priser. Vinnarna kontaktas av kundtjänsten i slutet av kampanjperioden.

Denna kampanj gäller endast för slutkundsköp som görs direkt via vår webbplats eller app.

ÖVRIGT

Dataskydd: För att delta i tävlingen är det nödvändigt att lämna personuppgifter. Deltagaren garanterar att de personuppgifter som han/hon lämnar, i synnerhet förnamn, efternamn och e-postadress, är sanna och korrekta. De personuppgifter som lämnas under tävlingen kommer uteslutande att användas för denna tävlings syfte. Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och kommer inte att användas för något annat ändamål utan föregående samtycke.

Ansvar: Horze International GmbH är inte ansvarigt för förluster, skador eller personskador som kan uppstå under deltagande i tävlingen eller under användning av de tilldelade priserna. Ovanstående ansvarsbegränsning gäller inte i händelse av skada på liv, lem eller hälsa eller i händelse av bedrägligt dolda defekter.

Ändringar och uppsägning: Horze International GmbH förbehåller sig rätten att ändra villkoren eller att avsluta tävlingen när som helst utan föregående meddelande.

Rättsliga åtgärder: Rättsliga åtgärder är uteslutna. Horze International GmbH:s beslut avseende tävlingen är slutgiltiga. Om någon bestämmelse i dessa villkor blir ogiltig helt eller delvis, ska detta inte påverka giltigheten av de återstående villkoren. I stället för den ogiltiga bestämmelsen ska den lagligt tillåtna bestämmelsen som kommer närmast det ekonomiska syftet med den ogiltiga bestämmelsen gälla. Detsamma gäller i händelse av en lucka i dessa villkor för deltagande.