Så här fungerar det!

Allmänna bestämmelser och villkor

Påskerbjudande - Flygbladen kommer att ingå i alla beställningar som görs mellan 25/03/2024 och 07/04/2024 (endast så långt lagret räcker).

Priset i form av fri frakt kan lösas in fram till 21.04.2024 och priset i form av fri frakt kan lösas in fram till 30.05.2024.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH VILLKOR

Arrangör av tävlingen

Horze International GmbH | Flemingstr. 22 | 36041 Fulda

Tel: +46 858 097 866 | www.horze.se | E-post: kundservice@horze.se

Aktiebolag med säte i Fulda, AG Fulda, HRB 7995

Verkställande direktörer: Viola Rebmann, Niko Neuhof | Momsregistreringsnummer: DE 288 579 384

Behöriga deltagare: Alla personer som är 18 år eller äldre och som gör ett köp på vår e-handelswebbplats är berättigade att delta i tävlingen. Anställda i Horze Group och deras närmaste familjemedlemmar är uteslutna från deltagande.

Om en deltagare har begränsad rättshandlingsförmåga krävs samtycke från den juridiska företrädaren.

Arrangören förbehåller sig rätten att utesluta personer från deltagande efter eget gottfinnande om det finns giltiga skäl för detta. Sådana giltiga skäl kan till exempel vara

o Manipulation i samband med tillgång till eller utförande av tävlingen

o Brott mot dessa regler och villkor

o Orättvis handel eller falsk eller vilseledande information i samband med deltagande i tävlingen.

1. BESKRIVNING AV KAMPANJ- OCH TÄVLINGSPERIODEN

Under kampanjperioden kan kunder som gör inköp under denna period hitta en flyer i form av ett påskägg i sitt paket (så långt lagret räcker). Varje flyer innehåller ett pris som kan lösas in i samband med köp hos Horze (webbshop eller i appen).

Denna kampanj är endast giltig för köp som görs direkt via vår hemsida eller app.

2. MÖJLIGA PRISER, ODDS OCH INLÖSENBEGRÄNSNINGAR

För en total mängd av 20 000 flyers är chansen att vinna en gratis order 5%, medan chansen att få en nit i form av gratis frakt är 95%.

Inlösenperiod:

Kampanjen startar den 25/03/2024 och avslutas den 07/04/2024 och pågår endast så länge lagret av flyers räcker. Priser (i form av orderåterbetalningar) kan lösas in fram till den 21/04/2024. De kan lösas in genom att kontakta vår kundtjänst och ange koden på flygbladet. Det maximala återbetalningsvärdet är 2000 SEK. Nitarna och motsvarande kod för fri frakt kan lösas in oberoende av varandra i vår webbshop och app fram till den 30/05/2024.

Priserna kan inte överlåtas, återbetalas eller lösas in mot kontanter eller andra priser.

3. INLÖSEN AV SKRAPLOTTEN

Huvudpris:

Huvudpriset inkluderar en återbetalning av beställningen upp till ett maximalt värde av 2000 SEK. För att lösa in priset, kontakta vår kundtjänst via e-post eller telefon och nämn koden på reklambladet och ordernumret på paketet som innehåller reklambladet. Kan lösas in fram till 21/04/2024.

Lott:

Lotten innehåller en vinst i form av en rabattkod för fri frakt. Koden finns på flyern och kan lösas in fristående vid en ny beställning i appen eller webbshoppen. Kan lösas in fram till 30/05/2024.

4 ÖVRIGT

4.1 Dataskydd: För att kunna delta i tävlingen är det nödvändigt att lämna personuppgifter. Deltagaren försäkrar att de personuppgifter som denne lämnar, i synnerhet för- och efternamn samt e-postadress, är sanna och korrekta. Personuppgifter som lämnas under tävlingen kommer uteslutande att användas för denna tävlings syfte. Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och kommer inte att användas för andra ändamål utan föregående samtycke.

4.2 Ansvar: Horze International GmbH är inte ansvarigt för förlust, skada eller personskada som kan uppstå vid deltagande i tävlingen eller vid användning av de tilldelade priserna. Ovanstående ansvarsbegränsning gäller inte i händelse av skada på liv, kropp eller hälsa eller i händelse av bedrägligt dolda defekter.

4.3 Ändringar och avslutande: Horze International GmbH förbehåller sig rätten att ändra villkoren eller avsluta tävlingen när som helst utan föregående meddelande.

4.4 Rättsliga åtgärder: Rättsliga åtgärder är uteslutna. Horze International GmbH:s beslut i samband med tävlingen är slutgiltiga. Om någon bestämmelse i dessa villkor för deltagande blir ogiltig helt eller delvis, ska detta inte påverka giltigheten av de återstående villkoren för deltagande. Istället för den ogiltiga bestämmelsen ska den lagligt tillåtna bestämmelsen som kommer närmast det ekonomiska syftet med den ogiltiga bestämmelsen gälla. Detsamma gäller i händelse av ett kryphål i dessa villkor för deltagande.