REKLAMATIONER


Om produkten vid leverans är skadad, defekt eller ofullständig, har kunden rätt att göra en reklamation. Horze förbehåller sig rätten att inte godkänna reklamationer som orsakats av kunden för felaktig hantering av produkten eller underlåtenhet från kundens sida att följa normala riktlinjer för användning. Vi gör alla rimliga ansträngningar för att noggrant presentera våra produkter, inklusive sammansättning och färger. Färgen du ser beror på din dator, och vi kan inte garantera att din dator återger färgerna korrekt. Små variationer i färg eller detalj, liksom mindre skavanker såsom repor på produkten kan vara tillräckligt för att få en reklamation godkänd och ger därför vanligtvis inte rätt till återbetalning.

Om reklamationen godkänns kommer Horze att utan kostnad reparera eller byta ut varan, eller ge dig ett prisavdrag eller full återbetalning.

Kunden måste kontakta Horze Kundservice för behandling av reklamationen. Handläggningstiden är vanligtvis upp till 14 dagar.

Horze försöker alltid först att lösa klagomål och eventuella tvister med kunden. Vid tvister som parterna (säljare-kund) inte lyckas lösa tillsammans, kan kunden vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden.

Kunden kan också ta upp tvisten på ODR-plattformen (http://ec.europa.eu/odr). ODR-plattformen ger både konsumenter och näringsidkare en möjlighet att lösa sina tvister gällande transaktioner online, både inhemska och gränsöverskridande transaktioner. Plattformen är direkt kopplad till nationella alternativa tvistlösningsorgan (ADR), och ger därför konsumenter och näringsidkare en etablerad och beprövad metod för tvistlösning.