Cushings syndrom & PPDI hos häst

05. juli 2021 / Guide / 2 Minuter
Cushings syndrom & PPDI hos häst

Vad är Cushings syndrom eller PPID hos häst?

PPID (Pituitary Pars Intermedia Dysfunction), även kallat Cushings syndrom, är en obotlig sjukdom som yttrar sig i en metabolisk störning. Detta leder till problem med pälsbytet, vilket är anledningen till att drabbade hästar vanligtvis har en mycket lång päls. Förutom detta huvudsymtom förekommer ytterligare obehagliga bieffekter som laminit och muskelatrofi.

Vad är det som orsakar PPDI hos hästar?

Celler som ansvarar för produktionen av signalsubstansen dopamin dör lättare hos hästar med PPDI. Detta utlöser en negativ sekvens av hormonella aktiviteter i hjärnan.

Celler som ansvarar för produktionen av signalsubstansen dopamin dör lättare hos hästar med PPDI. Detta utlöser en negativ sekvens av hormonella aktiviteter i hjärnan.

När det okontrollerade hormonet ACTH når binjurebarken stimulerar det produktionen av stresshormonet kortisol. Hästen uppvisar ökade blodsockernivåer och dess försvar försvagas. Långvarig administrering av kortison kan också vara en utlösande faktor för PPDI.

Hur yttrar sig Cushings syndrom / PPDI hos hästar?

Vilka hästar drabbas?

PPDI /Cushings sjukdom är en typisk åldersrelaterad sjukdom och förekommer därför oftare hos hästar över 15 år (20 % av hästar över 15 år). Förekomsten av sjukdomen ökar med åldern och upp till 95 % av hästarna runt 30 års ålder drabbas av PPDI.

Vilka är symtomen som kännetecknar PPDI/ Cushings syndrom hos hästar?

Sjukdomen börjar i allmänhet mycket gradvis och det kan ta flera år innan de typiska symtomen uppträder. I de tidiga stadierna av sjukdomen visar sig PPDI genom apati, kraftig svettning och att hästen snabbt blir trött.

Det säkraste och tydligaste tecknet är störningar i pälsens metabolism, vilket resulterar i onaturligt tjocka och långa pälsar även under sommarmånaderna. Eftersom hästar som drabbas av PPDI ofta har en störning i sockeromsättningen kan de vara benägna att drabbas av fång på grund av den resulterande insulinresistensen. Andra symtom kan vara infertilitet och ansamling av fettdepåer på hästens kropp.

I ett framskridet sjukdomstillstånd kan följande besvär förekomma:

  • Ökad känslighet för infektioner
  • Muskelatrofi
  • Problem med sårläkning
  • Njurdysfunktion som leder till ökat vattenintag och mer frekvent urinering.
  • Laminit ( Fång)
PPDI biverkning muskelatrofi
En vanlig biverkning av PPDI är muskelatrofi

Hur kan man behandla Cushings syndrom / PPDI hos hästar

Det obotliga PPDI/ Cushings syndromet hos hästar kan diagnostiseras mycket tillförlitligt med hjälp av ett ACTH-test. Om resultatet är positivt bör behandlingen påbörjas omedelbart, eftersom tidig upptäckt och behandling är förknippade med goda chanser till framgång.

Trots att PPDI är obotlig kan hästens livskvalitet bibehållas eller återställas genom medicinering. Särskilt framgångsrik i behandlingen av PPDI är den aktiva ingrediensen Prascend, som administreras till hästen dagligen under resten av dess liv. Prascend stimulerar produktionen av dopamin, vilket får hypofysen att upphöra med den överdrivna produktionen av hormoner.

För att upprätthålla hästens livskvalitet rekommenderas att hästen ses regelbundet av en veterinär, eftersom dosen av de administrerade läkemedlen i de flesta fall måste justeras med tiden.

Kompletterande fodertillskott
Munkpeppar (Vitex angus-castus) kan ges till hästen som ett kosttillskott.

Hur kan Cushings syndrom / PPDI förebyggas hos hästar?

För att minimera uppkomsten av PPDI är det tillrådligt att hålla hästen på ett sätt som är lämpligt för arten och med gott om utrymme att röra sig. Regelbunden motion är mycket viktigt för att förebygga övervikt och stress, två faktorer som också bidrar till utvecklingen av PPDI.

Upptäck mer
Longera din häst - träning & tips
Vi ger dig råd om hur du longerar din häst och vad du ska tänka på, samt tips om hur du väljer rätt utrustning.
29. juli 29. juli 2021 / Guide / 2 Minuter
Sommareksem behandling och symptom
Vad är sommareksem hos hästar? Lär dig hur du behandlar det på rätt sätt och vad du bör tänka på.
03. maj 03. maj 2021 / Guide / 2 Minuter
Vad är westernridning
Vad är westernridning och hur fungerar det? Vilka discipliner finns det inom westernridning och vilken utrustning är lämpligast?
19. mars 19. mars 2021 / Guide / 3 Minuter
Hästens utbildningsskala
Hur fungerar den klassiska utbildningsskalan? Här hittar du alla steg och vad du behöver tänka på.
24. februari 24. februari 2021 / Guide / 2 Minuter