Köp Lister online | horze.se
Säkerheten först!
30 % rabatt på Horze ridhjälmar och säkerhetsvästar
null
Lister

Lister

Tradition, quality and precision - Lister Shearing Equipment Ltd. has been a traditional British company since 1909 with many years of experience in the manufacture of high-quality sheep shearing machines and horse clippers and is a subsidiary of the US-based Wahl Clipper Cooperation (1919). Under the brands LISTER and WAHL Professional, Lister Shearing Equipment Ltd. and its sister company WAHL GmbH offer a range of high-quality corded and cordless clippers for part and full clips and various accessories for the demanding amateur and professional rider. All heavy/ medium clippers and blade sets for full clips are developed in the UK and exported to over 60 countries. Quality and reliability have been the pillars of the company's success for over 100 years. The blade set is the heart of the machine and determines the cutting performance to perfection. All precision-ground chrome-vanadium steel blade sets are "Made in Great Britain" and guarantee an extremely long service life.

22 artiklar
Köp Lister från horze.se.

På horze.se kan du handla bekvämt på nätet och få din beställning redan efter några dagars leveranstid.

Lister tradition, kvalitet och precision

Tradition, kvalitet och precision Lister Shearing Equipment Ltd. har varit ett traditionellt brittiskt företag sedan 1909 med många års erfarenhet av tillverkning av får- och hästklippmaskiner av hög kvalitet, och är ett dotterbolag till det amerikanskbaserade Wahl Clipper Cooperation (1919). Under varumärkena LISTER och WAHL Professional erbjuder Lister Shearing Equipment Ltd. och dess systerföretag WAHL GmbH en rad högkvalitativa el- och batteridrivna maskiner för delvis och fullständig klippning, samt olika tillbehör för den krävande amatör- och professionella ryttaren.

Precision och kvalitet i över 100 år

Alla stora klippmaskiner och skärsatser för full klippning är utvecklade i Storbritannien och exporteras till över 60 länder. Kvalitet och tillförlitlighet har varit pelarna i företagets framgång i över 100 år. Skärsatsen är maskinens hjärta och bestämmer skärprestanda till perfektion. Alla precisionsskärsatser i krom-vanadiumstål är ”Made in Great Britain” och garanterar en extremt lång livslängd.