« Tillbaka / Varumärken / Effol

Effol Effol Horse-Fly-Blocker +, 500 ml

299,00 kr
Priset inkluderar moms Exkl. fraktkostnader
0.5 l (598,00 kr / l)
( 3 )
Vi firar med dig - 21 år med Horze!
Spara 21% på varumärket Horze &
Få 11% rabatt på nästan alla andra varumärken

+Var 21:a beställning gratis!
Kopiera koden: B-DAY
1000 kr är minsta orderbelopp. Kan inte kombineras med andra rabatter. Vi återbetalar endast det rabatterade priset på den returnerade produkten. Gäller inte uteslutna produkter (Information på produktsidorna). Varje 21:a order vinner - maximalt återbetalningsbelopp är 2000 SEK. Mellanskillnader betalas inte ut. Alla inköp i Horze-appen eller onlinebutiken kommer att delta i tävlingen. Kundtjänst kommer att kontakta vinnarna efter kampanjens slut den 28/04/2024. Priserna kan inte överlåtas, återbetalas eller bytas ut mot kontanter eller andra priser.
Färg: Multi Languages
Multi Languages Effol Horse-Fly-Blocker +, 500 ml
One size
Horze logo
Frakt av Horze
Gratis Frakt
Fraktfritt vid order över 790 kr
30 Dagars Returrätt
Viktig information
Använd biocidprodukter med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
GHS02 GHS07
Farlighetsredovisning (ar)
 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
Försiktighetsåtgärd (er)
 • P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P210 - Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
 • P271 - Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
 • P301 - Giftigt vid förtäring.
 • P305 - VID KONTAKT MED ÖGONEN:
 • P330 - Skölj munnen.
 • P331 - Framkalla INTE kräkning.
 • P338 - Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
 • P351 - Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas till...

Beskrivning

Bli fri från hästflugor.

Dermatologiskt testade Effol Horse-Fly-Blocker + är en extra stark och mycket effektiv spray mot hästflugor tack vare kombinationen av akridin-baserade aktiva ingredienser och extra stark lukt. Detta flugspray har en långvarig effekt och har utvecklats i samarbete med Swiss Tropical Institute för att skydda mot hästflugor, fästingar, myggor och flugor, och har förebyggande effekt mot sommareksem.Ryttare i över 50 länder använder med förtroende Effol Horse-Fly-Blocker.

Teknisk beskrivning:

Innehåller: En kombination av picaridin-baserade aktiva ingredienser.

Produkt-ID: 307715

Läs recensioner:

Färg: